Amazines Free Article Archive
www.amazines.com - Monday, October 15, 2018
Read about the most recent changes and happenings at Amazines.com
Log into your account or register as a new author. Start submitting your articles right now!
Search our database for articles.
Subscribe to receive articles emailed straight to your email account. You may choose multiple categories.
View our newest articles submitted by our authors.
View our most top rated articles rated by our visitors.
* Please note that this is NOT the ARTICLE manager
Add a new EZINE, or manage your EZINE submission.
Add fresh, free web content to your site such as newest articles, web tools, and quotes with a single piece of code!
Home What's New? Submit/Manage Articles Latest Posts Top Rated Article Search
Google
Subscriptions Manage Ezines
CATEGORIES
 Article Archive
 Advertising (133268)
 Advice (160740)
 Affiliate Programs (34733)
 Art and Culture (73610)
 Automotive (145476)
 Blogs (74984)
 Boating (9837)
 Books (17129)
 Buddhism (4122)
 Business (1327904)
 Business News (426289)
 Business Opportunities (366242)
 Camping (10947)
 Career (72722)
 Christianity (15832)
 Collecting (11636)
 Communication (115034)
 Computers (241926)
 Construction (38955)
 Consumer (49615)
 Cooking (17054)
 Copywriting (6567)
 Crafts (18205)
 Cuisine (7532)
 Current Affairs (20366)
 Dating (45752)
 EBooks (19677)
 E-Commerce (48182)
 Education (185084)
 Electronics (83420)
 Email (6389)
 Entertainment (159756)
 Environment (28923)
 Ezine (3038)
 Ezine Publishing (5443)
 Ezine Sites (1552)
 Family & Parenting (110871)
 Fashion & Cosmetics (196366)
 Female Entrepreneurs (11839)
 Feng Shui (130)
 Finance & Investment (310191)
 Fitness (105755)
 Food & Beverages (62803)
 Free Web Resources (7936)
 Gambling (30211)
 Gardening (25056)
 Government (10512)
 Health (628938)
 Hinduism (2156)
 Hobbies (44025)
 Home Business (91542)
 Home Improvement (251188)
 Home Repair (46090)
 Humor (4797)
 Import - Export (5444)
 Insurance (45075)
 Interior Design (29540)
 International Property (3485)
 Internet (190946)
 Internet Marketing (146272)
 Investment (22822)
 Islam (1168)
 Judaism (1357)
 Law (80443)
 Link Popularity (4592)
 Manufacturing (20794)
 Marketing (98718)
 MLM (14136)
 Motivation (18208)
 Music (26993)
 New to the Internet (9475)
 Non-Profit Organizations (4048)
 Online Shopping (129601)
 Organizing (7795)
 Party Ideas (11852)
 Pets (38083)
 Poetry (2234)
 Press Release (12665)
 Public Speaking (5618)
 Publishing (7522)
 Quotes (2407)
 Real Estate (126593)
 Recreation & Leisure (95226)
 Relationships (87409)
 Research (16147)
 Sales (80291)
 Science & Technology (110112)
 Search Engines (23445)
 Self Improvement (153059)
 Seniors (6219)
 Sexuality (35931)
 Small Business (49274)
 Software (82908)
 Spiritual (23439)
 Sports (116451)
 Tax (7657)
 Telecommuting (34073)
 Travel & Tourism (306747)
 UK Property Investment (3117)
 Video Games (13420)
 Web Traffic (11722)
 Website Design (56767)
 Website Promotion (36554)
 World News (1000+)
 Writing (35748)
Author Spotlight
MARC DESCHAMPS

Marc Deschamps is a professional content creator and digital marketing entrepreneur. He runs a numbe...more
ALEN OWEN

I am an essay writer with vast experience in data analysis, PowerPoint writing and research paper ed...more
BRIAN WILSON

I am a qualified internet marketing professional and content writer with more than 10 years of exper...more
DERRICK REDE

I am Derrick Rede, glad to share the latest trends and solution to motorcycle loves. Motopartscente...more
SHOVON JOARDER

Shovon Joarder has been working as Freelance Marketing Project Manager for over four years. He also ...more


Rapport fra Chochrane Collaboration om elektroniske sigaretter by Arne Johannessen


Article Author Biography
Rapport fra Chochrane Collaboration om elektroniske sigaretter by
Article Posted: 03/30/2015
Article Views: 1445
Articles Written: 8
Word Count: 589
Article Votes: 0
AddThis Social Bookmark Button

Rapport fra Chochrane Collaboration om elektroniske sigaretter


 
Health,Research,Non-Profit Organizations
Cochrane Collaboration er oppkalt etter Archie Cochrane, og er en uavhengig, non-profit organisasjon som samler over 31,000 frivillige forskere i over 120 land. Organisasjonen har også en norsk avdeling – Norwegian Branch of the Nordic Cochrane Centre, og er tilknyttet det norske Kunnskapssenteret for helsetjenesten.

I korthet produserer Cochrane Collaboration systematiske oversikter over eksisterende forskning, og de er regnet for å stille høye krav til de forskningen som inkluderes i deres oversikter. Cochrane Collaboration kritiseres av noen for å stille for høye krav til den forskningens som de mener kan inkluderes i oversiktene, og kanskje på grunn av de strenge kravene som stilles, er ofte effektene som kan fastslås små.

Fremgangsmåten og metodikken Cochrane Collaboration benytter seg av regnes derfor å føre til rapporter med høy grad av sikkerhet når det gjelder konklusjonene som trekkes, selv om konklusjonene ofte er at vi trenger mer kunnskap om et område – at det identifiseres et «kunnskaps hull».

Rapporten "Elektroniske sigaretter for røykeslutt og røykereduksjon» (Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction) ble gjort tilgjengelig på nettet den 17.12.2014, og kan derfor regnes som ganske ny. Rapportens forfattere er Hayden McRobbie, Chris Bullen, Jamie Hartmann-Boyce, og Peter Hajek. Som tittelen sier, ser rapporten på elektroniske sigaretter i forbindelse med røykeslutt og reduksjon av tobakksbruk.

Røykeavvenning er et vanskelig område og det finnes nok ikke i dag noe middel som passer alle, det fines derfor et stor utvalg av produkter til bruk ved røykeavvenning – elektroniske sigaretter regnes av mange som et av disse midlene.

Forfatterne av rapporten ville se på; Om elektroniske sigaretter kan hjelpe røykere til å slutte med sigaretter i et langtidsperspektiv Hvor effektive elektroniske sigaretter er i forhold til å redusere forbruket av vanlige sigaretter med minst 50% (halvere forbruket av vanlige sigaretter) Negative effekter av å bruke elektroniske sigaretter

For å få oversikt over den foreliggende forskningen ble det ble søkt i flere registre og indekser over forskningslitteratur og rapporter. Det ble også tatt kontakt med flere forfattere av undersøkelser omkring elektroniske sigaretter.

Det ble funnet tilsammen 594 rapporter som passet til forfatternes litteratursøk, og av disse ble 526 undersøkelser ekskludert av forskjellige årsaker – ofte vil dette være fordi undersøkelsene ikke passer til søkekriteriene allikevel. 68 undersøkelser ble inkludert for videre gjennomgang, og av disse ble 39 undersøkelser ekskludert etter gjennomlesning – her er ofte årsaken til eksklusjon at undersøkelsene ikke kan besvare forskningsspørsmålet forfatterne av den systematiske oversikten stiller. Tilslutt ble 29 rapporter inkludert i en kvalitativ syntese, og to (2) av disse kunne også brukes i forbindelse med en kvantitativ analyse.

For den som kjenner litt til systematisk oversikt og meta-analyse, sier disse resultatene fra litteratursøket at det nok er vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner – til det finnes det for få studier som kan brukes til en kvantitativ analyse. 29 rapporter til en kvantitativ analyse er heller ikke så fryktelig mange, rapportene ble også vurdert til å være av nokså lav kvalitet. En av de inkluderte undersøkelsene var for eksempel en spørreundersøkelse pr telefon.

Som i mange Cochrane rapporter konkluderes det også her med at det finnes for lite forskning på området til at det går an å trekke noen sikre konklusjoner. Forfatterne mener allikevel at det synes som om elektroniske sigaretter har effekt i forhold til røykeavvenning, men de kan ikke besvare forskningsspørsmålene om langtidseffekter eller reduksjon av tobakksbruk.

Det er allikevel svært positivt å lese at forfatterne av rapporten velger å konkludere med at de ikke finner noen negative effekter fra korttids bruk av elektroniske sigaretter.

Related Articles - elektroniske sigaretter, elektriske sigaretter, e sigaretter, el sigaretter, elektronisk sigarett, elektrisk sigarett, e sigarett, el sigarett,Email this Article to a Friend!

Receive Articles like this one direct to your email box!
Subscribe for free today!

 Rate This Article  
Completely useless, should be removed from directory.
Minimal useful information.
Decent and informative.
Great article, very informative and helpful.
A 'Must Read'.

 

Do you Agree or Disagree? Have a Comment? POST IT!

 Reader Opinions 
Submit your comments and they will be posted here.
Make this comment or to the Author only:
Name:
Email:
*Your email will NOT be posted. This is for administrative purposes only.
Comments: *Your Comments WILL be posted to the AUTHOR ONLY if you select PRIVATE and to this PUBLIC PAGE if you select PUBLIC, so write accordingly.
 
Please enter the code in the image: Author Login 
LOGIN
Register for Author Account

 

Advertiser Login

 

ADVERTISE HERE NOW!
   Limited Time $60 Offer!
   90  Days-1.5 Million Views  

 

Great Paranormal Romance

World News


GENE MYERS

Author of four books and two screenplays; frequent magazine contributor. I have four other books "in...more
LAURA JEEVES

At LeadGenerators, we specialise in content-led Online Marketing Strategies for our clients in the t...more
SUSAN FRIESEN

Susan Friesen, founder of the award-winning web development and digital marketing firm eVision Media...more
CHRISTOPHER EVANS

Christopher is based in the U.K. and is the author and founder of Critical Eye. ...more
STEVERT MCKENZIE

Stevert Mckenzie, Travel Enthusiast. ...more
MICHAEL MIFSUD

Michael Mifsud was a House of Commons Commonwealth correspondent at the age of 16. He published Brit...more
ROGER LEWIS FISCHEL

Roger Lewis holds a doctorate in language and literacy from a major midwestern university. His inter...more
STEVE BURGESS

Steve Burgess is a freelance technology writer, a practicing computer forensics specialist as the pr...more
ALEX GREENE

Alex Greene are Senior Editor at Sports Intensity, an online sportsbook review site dedicated to pro...more
AYAD ELHIMER

www.businbook.com is a website that provides listings for local businesses. He currently offers a wi...more

HomeLinksAbout UsContact UsTerms of UsePrivacy PolicyFAQResources
Copyright © 2018, All rights reserved.
Some pages may contain portions of text relating to certain topics obtained from wikipedia.org under the GNU FDL license